Rekrutacja

Zapisy do szkoły podstawowej oraz na edukację domową są możliwe przez cały rok!

01

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem i zaprosimy na spotkanie informacyjne.

02

Porozmawiaj z rekruterem

To spotkanie, które pozwoli nam się poznać i lepiej dobrać klasę, metody i sposoby kształcenia dla Twojego dziecka.

03

Poczekaj na rozpatrzenie

Ostatni krok do przyjęcia Twojego dziecka w nasze szeregi. Działamy z papierami, dopełniając wszelkich formalności, wymaganych przez oświatę.

formularz

Dane osobowe dziecka

Forma kształcenia

Wybór klasy

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej przez nas działalności.Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną (iod@davinci.szkola.pl) lub tradycyjną na szkolny adres do korespondencji.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

W przypadku szkoły podstawowej

  • zaświadczenie o gotowości szkolnej (w przypadku zapisu do klasy 1)
  • ostatnio otrzymane świadectwo ukończenia szkoły
  • w przypadku uczniów z zagranicy zaświadczenie lub raport posiadający informacje o ocenach i umiejętnościach dziecka
  • zaświadczenie o gotowości szkolnej (w przypadku zapisu do klasy 1)
  • ostatnio otrzymane świadectwo ukończenia szkoły
  • w przypadku uczniów z zagranicy zaświadczenie lub raport posiadający informacje o ocenach i umiejętnościach dziecka

Masz pytania?

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania, przejdź do zakładki pytania i odpowiedzi.