Zobacz, jak możemy pomóc Twojemu dziecku

Co nas wyróżnia?

Kształcimy uczniów, wykorzystując edukacyjne podejście STEAM (ang. science, technology, engineering, art, maths). Dzięki temu uczniowie są zdolni do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętni do uczenia się poprzez doświadczenie i wytrwali w rozwiązywaniu problemów.

Współpracujemy z LEGO® Education, które dostarcza kompleksowe rozwiązania STEAM na każdym etapie nauki. Zestawy oferują dzieciom przedmioty, które obrazują zagadnienia, o których się uczą. Zmienia to cały proces dydaktyczny i stwarza uczniom środowisko, sprzyjające kreatywności. Zestawy LEGO® Education pomagają rozwinąć wśród najmłodszych umiejętności myślenia przestrzennego, ułatwiając im styczność z podstawami programowania na dalszych etapach edukacji.

Rozszerzony program języka angielskiego

Nasza szkoła posiada program, w którym pojęcie nauki języka angielskiego jest dużo bardziej rozbudowane. Dzięki przemyślanym, dobrze uporządkowanym tematom, dzieci stopniowo poznają język obcy, podwyższając swoje umiejętności. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego gwarantuje naukę na wysokim poziomie, a odpowiednia adnotacja na świadectwie daje lepsze możliwości w przyszłości, na przykład pod kątem wyboru dobrego liceum.

Wprowadzamy konwersacje w języku obcym również w ciągu dnia, podczas podstawowych zajęć, a także na zajęciach dodatkowych. Wdrażane jest słownictwo specjalistyczne na przedmiotach takich jak biologia czy chemia, a poszerzony program ułatwia zdawanie egzaminów Cambrige na danym poziomie.

Matematyka w działaniu

Prowadzimy klasy z rozszerzonym programem matematyki i efektywnie przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Dokonując stałej ewaluacji wyników nauczania matematyki dokładamy wszelkich starań, by wyposażyć naszych uczniów w kluczowe umiejętności konieczne do skutecznego uczenia się tego przedmiotu w przyszłości. Rozwiązujemy zadania nietypowe, które uczą myślenia logicznego i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Efektywnie przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Nauczyciele dbają o to, by uczniowie mieli możliwość korzystania zarówno z nowoczesnych, jak i własnoręcznie wykonanych pomocy, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.

Szkolny program wspierania uzdolnień uczniów

Nasza szkoła jest miejscem, którego atmosfera sprzyja pełnemu rozwojowi jej wychowanków i wykorzystaniu w pełni ich potencjału. Dzięki działaniom wynikającym ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień, umożliwia ona rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów oraz kształtowanie twórczej osobowości naszych uczniów.

Stres moim przyjacielem

Uczniowie dzięki cyklicznym warsztatom rozwoju osobistego poświęconym m.in. pracy ze stresem potrafią pracować na poziomie „eustresu”. Stres motywuje ich do konstruktywnej pracy. Uczniowie potrafią go kontrolować, co pozytywnie wpływa na szybkość i jakość przyswajanej wiedzy.

System prezentacji sensorycznej

Każdy uczeń rozpoczyna drogę własnej edukacji od diagnozy swojego stylu uczenia, własnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego. Pozwala to stworzyć każdemu uczniowi indywidualną strategię uczenia się i wytyczyć własną ścieżkę kariery szkolnej, nauczycielowi opracować dopasowany do potrzeb uczniów zestaw metod nauczania. 

Techniki efektywnego uczenia się

Poprzez szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy uczniowie aktywnie uczą się jak należy się uczyć. W tym celu wykorzystujemy niestandardowe formy i sposoby przekazywania i przyswajania wiedzy. Techniki Szybkiego Uczenia się mają za zadanie wyćwiczenie pamięci, wyobraźni i skojarzeń.

Nasi uczniowie mają wiele korzyści, z podejścia, jakie mamy.

Rozwój umiejętności skutecznego uczenia się

Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem

Rozszerzony program nauczania matematyki

Przygotowanie do egzaminów Cambridge

Rozwój umiejętności miękkich

Bogatą ofertę zajęć dodatkowych

Plan zajęć sprzyjający efektywnej nauce

Wydarzenia sportowe, integracyjne, wycieczki

Korzystanie w szkole z nowych technologii